Planning zon Amstelwijck

Voordat we met de aanleg van zonnepark Amstelwijck konden beginnen, was al een aantal stappen doorlopen. Op deze pagina vind je de stappen die al zijn gezet en die nog volgen.

bekabeling voor zonnepanelen
Planning

Welke stappen doorlopen we?

  • De gemeente maakte in juni 2017 het bestemmingsplan voor de locatie geschikt voor de realisatie van een zonneweide. 
  • Het plan voor het zonnepark lag vanaf 10 juli tot 22 augustus 2017 ter inzage bij de gemeente Dordrecht met de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.
  • Begin 2018 verleent de gemeente de vergunning voor de aanleg van het zonnepark.
  • Eind 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden op het terrein gestart. Het ging hier om bodemkundig onderzoek. 
  • Het plaatsen van de zonnepanelen startte in de zomer van 2020 en werd eind november afgerond.
  • In het voorjaar van 2021 verwachten we dat het zonnepark op het elektriciteitsnet wordt aangesloten. Vanaf dan gaan de zonnepanelen de eerste duurzame energie produceren.