Feiten en cijfers

Genieten van de zon! Op deze pagina lees je waarom zonne-energie een goede keuze is en welke opbrengsten we verwachten van zonnepark Amstelwijck. Werken aan een duurzaam Nederland, daar zetten we ons voor in.

Informatie

Waarom zonne-energie?

Zon raakt nooit op en is uitstekend te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Zonne-energie is schoon. Bovendien kunnen we het in eigen land produceren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Het gebruik van deze energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan de opwarming van de aarde door een toename van het broeikasgas CO2 in de lucht. Een ander nadeel is dat aardolie en gas voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s komen. En belangrijk: fossiele energiebronnen raken op.

Huis zon

Aantal huishouders jaarlijks voorzien van groene stroom: circa 1.500

Elektriciteit zon

Productiecapaciteit: 4,6 MWp

Verwachte opbrengst per jaar 4.632 MWh 

Vermeden co2 zon

Met de jaarproductie van het zonnepark kun je 30 miljoen kilometer elektrisch rijden met een auto. Dat is 760 keer een rondje om de aarde.

Co2 zon

Reductie CO2: circa 2.600 ton per jaar

Gelijk aan 692 auto's minder op de weg

Adres zon

Tussen de oostelijke afrit ’s-Gravendeel van de A16, de N3 en de spoorverbinding tussen Dordrecht en Breda.

Zonne energie zon

Aantal zonnepanelen: 11.500

Vierkante meter zon

Oppervlakte: 60.000 m2

Aanmelden zonne energie zon

Inwoners van Dordrecht kunnen meedelen in de opbrengst van zonnepark Amstelwijck. Interesse